fredag 17. oktober 2008

Kansellering av teknologiprosjekter

En undersøkelse gjort i USA viser skremmende tall på hvor mange teknologiprosjekter som bare blir stoppet og det er like skremmende, men ikke overraskende, hva årsakene er.

43% av de spurte bedriftene hadde avsluttet et teknologiprosjekt før normal avslutning! Det er nesten halvparten. Det skulle vært interessant å se statistikk fra Norge.

30% ble avsluttet pga endrede forretningsbehov
23% ble avsluttet fordi det ikke leverte som lovet
13% ble avsluttet pga budsjettoverskridelser (!)

Fæle tall. Jeg har forsøkt å finne mer informasjon om dette, men det er smått. Det hadde f.eks. vært interessant å finne litt mer detaljer om hvordan prosjektene ble styrt.

Kort artikkel:
http://www.itarchitect.co.uk/news/display.asp?id=426

Ingen kommentarer: