torsdag 23. oktober 2008

Krav til krav

Krav er et ladet ord og tolket forskjellig ift din bakgrunn og filosofi. Tradisjonell systemutvikling har en egen kravspesifikasjonsfase, hvor man forventer at alle krav skal finnes og beskrives. Vi vet alle at slikt sjelden fungerer særlig bra, og derfor har da også "Agile" dukket opp som en antatt bedre filosofi hvor krav stort sett utvikles underveis og beskrives som "user stories".

Men uansett hvilken filosofi du følger, må du ha krav i en eller annen form, og hvordan kan man si om et krav er godt spesifisert eller ikke? Her er det viktig at testerne kommer inn og verifiserer krav. I ett forum ble det foreslått en verifisering omtrent slik:

Er kravet
  • Specific
  • Measurable
  • Achievable
  • Relevant
  • Testable
?

Nei på en av disse bør føre til noe omskriving. Kravet er kun godkjent om alle SMART-kravene er oppfylt.

God ide?

1 kommentar:

Rolf Barbakken sa...

Typer krav er beskrevet i en kort, kjekk artikkel med en liten modell her:
http://shapingsoftware.com/2008/06/01/requirements-types/