onsdag 11. februar 2009

Analyserer du prosesser vitenskapelig?

Eller tror du bare at du gjør dette?

Med stor interesse leser jeg en bok på toget for tiden som heter “The Halo Effect”, undertittel “How managers let themselves be deceived”. Den omhandler ekspertenes (og forsåvidt alles) tendens til å peke på høy finansiell ytelse for et selskap og så la gløden fra dette spre seg til selskapets alle attributter.

Konklusjon:

Verden er ikke så enkel som vi ønsker å tro, og ekspertuttalelser er ofte farget av selskapers suksess eller mislykkethet.

Et selskaps handlinger blir f.eks. skrytt opp i skyene så lenge selskapet gjør det bra, men de samme handlingene blir dømt nord og ned dersom de begynner å gjøre det dårlig.

Forfatter Rosenzweig forteller med treffende vittighet og med bakgrunn i fakta hvordan marked, ledelse og eksperter lar seg lure og hvordan metodene deres for analyse av årsaker til suksess/mislykkethet har fundamentale svakheter.

Her er det mye å lære på andre områder også, og ikke minst prosessanalyse/-forbedring. Eksempler:

  • Intervjuer av personer for å vurdere prosessers vellykkethet kan være svært lite vitenskapelig. Hvis prosjektet går bra er deltakerne lett positive til prosjektets prosesser og arbeidsmetodikk. Hvor mye skal du stole på deres evne til objektiv analyse?
  • Ett prosjekts vellykkethet kan synes å komme fra en eller et fåtall årsaker, men vil samme handlinger ha samme effekt i ditt prosjekt?
  • Det er gjerne mange årsaker til suksess, men det er fristende å peke på én, f.eks. innføring av Scrum. Hvilke årsaker til suksess henger sammen og på hvilken måte?
  • Hvis du analyserer suksessfulle prosjekter for å finne ut hvorfor de lyktes, bør du samtidig gjøre samme analyse på mindre suksessfulle prosjekter og prosjekter som gikk “OK” (dvs. det gikk ikke superbra, men bra nok). Du får ikke fokusert på faktiske årsaker til suksess ellers.
  • Hvis du har masse data for analysen er det bra hvis dataene er gode. Data farget av Halo-effekten er dårlige som grunnlag uansett hvor mye av disse dataene du har…
  • Hvor mye påvirkes ditt prosjekts suksess av andre prosjekter eller organisasjoner?

Sum: Du kan vitenskapelig bevise at vann koker i en kjele ved 100 grader. Du kan ikke like lett bevise hvorfor en organisasjon gjør det bra/dårlig eller vil gjøre det bra/dårlig i fremtiden.

God bok!

Ingen kommentarer: