lørdag 14. februar 2009

Automatisering av testing med Microsoft Hyper-V

Developer.com har en interessant artikkel skrevet av Jani Järvinen som beskriver hvordan man kan bruke Hyper-V i testautomatisering. Ganske interessant og kanskje nyttig for mange. Automatisering av testing er snart nødvendig i alle prosjekter av middels til stor størrelse.

Les artikkelen her

Sitat:

Because Hyper-V easily supports multiple virtual machines and dozens of checkpoints (snapshots), you can automate testing of your applications. Automating user interface testing is, of course, more difficult, but even with these applications, being able to automatically configure the virtual testing environment can save a lot of time.

Ingen kommentarer: