torsdag 5. februar 2009

Blir alle bugs/incidents rapportert som “middels alvorlig”?

I det siste har jeg sittet gjennom et kurs i Test Management som et ledd i sertifisering som

ISTQB Certified Tester Advanced Level

En viktig del av dette kurset er Incident Management, og dermed rapportering. Vi kom i den forbindelse inn på alvorlighetsgrader, og hvilke man bør ha. Sertifiseringen krever ingen spesiell liste over nivåer eller et visst antall, men i kurset kom det fram et greit tips:

Alltid ha et partall antall nivåer alvorlighetsgrad

Altså, ikke velg 3, 5, 7, osv, men velg istedet 4, 6, 8, osv. Fire synes å være et greit antall, forøvrig. Grunnen til denne tommelfingerregelen er enkel:

Brukerne har altfor lett for å legge inn en feil som middels viktig. Enten fordi de ikke vet bedre, eller fordi de er late. Så velg istedet f.eks. disse nivåene:

  1. Kritisk
  2. Alvorlig
  3. Mindre alvorlig
  4. Kosmetisk

Noe annet er prosjekter hvor testerne/kunden synes det er best å rapportere alt som “kritisk” for å få fortgang i fiksingen, men det er et annet problem…

2 kommentarer:

Vidar Kongsli sa...

Aldri eller alltid ha partall? :)

Rolf Barbakken sa...

Hrrm...alltid ;-)

Hvor ble det av kvalitetssikringen der? Takk, Vidar :-)