fredag 20. februar 2009

Statistikk har sin verdi

Her er litt statistikk som du kanskje ikke kjente til:

69% av de som ble spurt i en undersøkelse gjort av Dr Dobbs Journal sa at de brukte smidig metodikk i prosjekter. 15% av de som ikke gjorde det hadde det i planene.

72% av smidige prosjekter, 63% av tradisjonelle prosjekter og 43% av offshore-prosjekter var suksessfulle, ifølge en undersøkelse gjort av Dr Dobbs Journal. Jeg trodde tradisjonelle prosjekter gjorde det langt verre. Se http://www.ambysoft.com/surveys/success2007.html

45% av implementerte krav blir aldri brukt og 19% sjelden brukt. Altså, 64% av kravene som blir implementert blir aldri eller sjelden brukt!. Bare 7% av kravene som blir implementert blir alltid brukt. Dette ifølge Standish Group. Se http://www.agilemodeling.com/essays/examiningBRUF.htm

Når du gir noen et dokument, mistes 25% av informasjonen i det. Kanskje greit å presentere innholdet i dokumentet før du gir det videre?

90% av alle selskaper kjører fortsatt prosjekter etter vannfallsmetoden.

Bare 5-10% av definerte krav har kritisk innvirkning på løsningen. Det er disse du bør fokusere på først. Kan du finne dem?

Annen morsom (?) eller interessant statistikk?

Ingen kommentarer: