søndag 8. mars 2009

ISTQB Certified Tester Advanced Level?

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan man jobber effektivt som tester, anbefaler jeg kurs og sertifisering i regi av ISTQB. Foundation-kunnskapen burde alle få med seg (både testere, utviklere og prosjektledere), og et kurs i regi av en erfaren tester gir mye ekstra. Grove Consulting i England har jeg hatt utmerket erfaring med, og det var også de jeg var på kurs med nå sist for å ta Advanced Level. Og det gikk jo bra.

Les mer om ISTQB på deres internasjonale sider og på sidene til Norwegian Testing Board.

Man kan ta en liten prøveeksamen på Foundation nivå, forøvrig.

tirsdag 3. mars 2009

ISO 9126 Attributter for programvarekvalitet og karakteristikker

ISO 9126 er en internasjonal standard for evaluering av programvarekvalitet. Den garanterer en uniform tilnærming ved å definere en kvalitetsmodell. Denne modellen består av seks hovedgrupper karakteristikker for programvarekvalitet. Hver hovedkarakteristikk har igjen undertyper.

Funksjonalitet Er programvaren funksjonelt korrekt (validering) og fungerer den korrekt (verifisering)?
Pålitelighet Kan vi stole på ytelsen til programvaren i gitte situasjoner og i en gitt tidsperiode? Undertyper her er feiltoleranse, evne til gjenopprettelse, modenhet
Brukbarhet Er programvare lett å jobbe med og kan brukerne enkelt lære å jobbe med programvaren? Undertyper her er lærevennlighet, opererbarhet, forståelighet
Effektivitet Hva er relasjonen mellom ytelse og tid/ressurser? Undertyper her er oppførsel i tid og ressursoppførsel
Vedlikeholdbarhet Kan programvaren enkelt endres? Undertyper er stabilitet, testbarhet, endringsvennlighet, analysevennlighet
Flyttbarhet Kan programvaren enkelt overføres til et annet miljø? Undertyper er tilpasningsdyktighet, installasjonsvennlighet, evne til å følge sertifiseringer/godkjenningsregler, utbyttbarhet

Denne standarden er et rammeverk for organisasjoner å definere sine kvalitetsmodeller etter. Alle undertyper har et sett med attributter i sin tur. Bare attributter kan brukes for å måle og verifisere programvarekvaliteten. Når organisasjoner setter sammen deres egen modell kan de velge hvilke kvalitetsattributter de skal ta hensyn til.

Legg merke til at mange av kvalitetsattributtene er ikke-funksjonelle. Svært ofte er testaktiviteter fokusert på det funksjonelle, men oppmerksomhet bør også gis det ikke-funksjonelle siden det kan bli en stor risiko i et prosjekt.